برگزاری جلسه آموزش خانواده
اولین جلسه آموزش خانواده مورخ چهارشنبه 1402/9/15 با حضور پرشور اولیای محترم و سخنرانی جناب آقای خرمشکوه در مکان سالن اجتماعات دانشکده علوم قرآنی برگزار گردید.
توسط مدیر کل سایت در 1402/09/17