جشن نیمه شعبان
اقا جان روزهای مدرسه این ایام متبرک بود به نام شما . درس و مشق و علم وخواندن و نوشتن دخترانمان به یاد شما و برای شما بود .کاممان را به شربت روز میلاد شما شیرین کردیم.یک روز بزرگ که خدا منت نهاد بر زمینیان و ما را بدون حجت رها نکرد را جشن گرفتیم .حضور شما بر روی زمین برکت است و نور هدایتی برای آسمانی شدن ما . ما گام های کوچک برداشتیم برای برپایی جشن روز میلادتان و امید داریم در پناه نور قرآن ما و دخترانمان در جمع زمینه سازان ظهور و درک کنندگان ایام ظهورتان باشیم .انشالله
توسط معصومه کرامت در 1402/12/15