برگزاری برنامه جشن جهت تبیین عملیات وعده صادق
دانش آموزان مدرسه بهار نور معرفت شیراز با توجه به ایجاد بستر کنشگری از سمت مدرسه ،نسبت به مسائل اجتماعی و جهان اسلام واکنش سریع و در حد توان خود را بعد از مطلع شدن از پاسخ کوبنده ایران به حمله ی رژیم صهیونیستی به صورت خودجوش و داوطلب در ایجاد فضاسازی مناسب و برگزاری برنا مه ای متناسب با موقعیت پیش آمده ،جهت تبیین عملیات وعده صادق برگزار کردند .
توسط معصومه کرامت در 1403/02/12