برگزاری محفل انس قرآنی
محفل انس قرآنی سه شنبه مورخ 1402/9/14با ترتیل خوانی سوره ی واقعه و حضور پرشور دانش آموزان و چند تن از دانشجویان دانشگاه علوم قرآنی برگزار شد .
توسط مدیر کل سایت در 1402/09/17