سه شنبه های مهدوی
سه شنبه های مهدوی هر هفته در مدرسه بهار نور معرفت با حضور پرشور دانش آموزان و برنامه های متنوع از جمله ( پذیرایی، بازی های مهدوی، پخش سرود، نماز امام زمان (عج) ،وظایف منتظران و امام زمان شناسی و...) برگزار می گردد.
توسط مدیر کل سایت در 1402/09/17